IMMEDIATE HIRING FOR NAIL TECHNICIAN

North Hollywood
Ngày : April 28, 2023

Mô tả

Beautiful and very busy salon in North Hollywood is looking for an experienced nail technician

to join our team. Must be experienced with GEL-X or GEL BUILDER, and know how to do

designs. Guaranteed up to $200/ day + tips, based on experience. Open 7 days a week.

Please call Nune at: 818-915-4218.

Đề cập đến Mõ Nam Cali khi gọi cho người bán để nhận được ưu đãi tốt

 

Viết đánh giá
Ảnh đại diện
Nune
Dealer
Live Chat WhatsApp

Gửi tin nhắn

Send Message
Mẹo an toàn cho thỏa thuận
  1. Sử dụng một vị trí an toàn để gặp người bán
  2. Tránh giao dịch tiền mặt
  3. Cẩn thận với những lời đề nghị phi thực tế
Top