NHƯỢNG LẠI ĐẤT Ở NGHĨA TRANG ROSE HILLS

ChùaThích Ca-Đa Bảo ở thành phố Reseda đang có kế hoạch xây dựng và trùng tu lạiChánh Điện, Hậu Đường và Tăng Phòng. Tuy nhiên kinh phí bị thiếu hụt nên BanQuản Trị Chùa quyết định nhượng lại 30 đám đất mà chùa đang sở hữu tại nghĩatrang Rose Hills-thành phố Whittier để có đủ kinh phí tiếp tục kế hoạch xâydựng và trùng tu lại ngôi Tam Bảo trang nghiêm cho đồng hương Phật Tử trongvùng có nơi chiêm bái và tu học. Quývị đồng hương nào muốn mua lại để dành hậu sự xin liên lạc: Tâm An (818)835-6039. ...

  • February 3, 2024
Top