DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN

2R120-954-963-M Nhận đưa đón dến văn phòng bác sĩ, phi trường, thăm viếng các nơi.  Giúp thông dịch hoặc điền đơn giấy tờ. Uytín, tận tâm, giá cả phải chăng. L/L Minh: 818-231-5603  

  • June 2, 2024

DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN 24/7

2Q120-957-964 Xe van 8 chỗ, 4 chỗ, đưa đón sân bay, giúp check in hànhlý, đi Little Saigon và thăm viếng khắp nơi.       L/L Nguyên: 818-448-3179    

  • May 25, 2024

AN TÂM ĐƯA ĐÓN

2B110-956-965-S Nhận đưa đón  phi trường, Bác sĩv.v..  mọi nơi, mọi lúc. Giá cả nhẹnhàng. L/L Kim: 818-535-2316

  • May 20, 2024

DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN

 2B90-954-963 Xe Van 8 chỗ, nhận chở đi Santa Ana,sòng bài, phi trường, bác sĩ. Giúp điền đơn và thông dịch. L/L Tạ Hồ: 657-271-9849 

  • May 3, 2024

DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN

Nhận đưa đón dến văn phòng bác sĩ, phi trường, thăm viếng các nơi.  Giúp thông dịch hoặc điền đơn giấy tờ. Uy tín, tận tâm, giá cả phải chăng. L/L Minh: 818-231-5603

  • August 19, 2022
Top