CẦN THỢ NAIL

Velencia
Ngày : January 15, 2023

Mô tả

5K120-886-895-M

Vùng Velencia, khu sang, tip hậu. Cần thợ bột, tay chân nước, wax. Ănchia hoặc bao lương, làm Chủ Nhật.

L/L Soan: 661-373-7611

Kelly: 661-803-3483 

Đề cập đến Mõ Nam Cali khi gọi cho người bán để nhận được ưu đãi tốt

 

Viết đánh giá
Ảnh đại diện
Soan
Dealer
Live Chat WhatsApp

Gửi tin nhắn

Send Message
Mẹo an toàn cho thỏa thuận
  1. Sử dụng một vị trí an toàn để gặp người bán
  2. Tránh giao dịch tiền mặt
  3. Cẩn thận với những lời đề nghị phi thực tế
Top