CẦN THỢ NAIL

Northridge/Porter Ranch

9R150-922-931-L Tiệm nail vùng Northridge/Porter Ranch, khu sang, tip cao,trên đường Reseda Blvd. Cần gấp thợ nail, full/part time. Nhận bao lương theotùy theo kinh nghiệm và khả năng. L/L: 818-593-9323    

  • September 24, 2023

CẦN THỢ NAIL

9K150-922-931-L Trong khu shopping lớn, VON,STARBUCKS. Cần thợ nail kinh nghiệm, bao lương bột $1,000, tay chân nước $800một tuần. Trả W2. L/L: 818-881-9330 (Tiệm) 818-881-9331

  • September 24, 2023

CẦN GẤP THỢ NAIL

9Q150-922-931-L Cần thợ nail có kinh nghiệm bột,  biết design, gel, gel-X, và thợ tay chânnước. Bao lương từ $1000-$1200/tuần tùy theo khả năng, trả W2. Tiệm đông khách,tip hậu. L/L Tammy:218-560-1139 (C) 818-210-7453(B)...

  • September 24, 2023

CẦN THỢ NAIL

Westlake Village

9K150-922-931-L Tiệm trong khu Mỹ trắng, sang trọng, tip hậu, vùng WestlakeVillage. Cần thợ Nails, tay chân nước, full time. L/L: 805-825-8394

  • September 24, 2023

CẦN THỢ NAIL

Simi Valley & Northridge

5J250-922-931-Q-Thanh 2 tiệm vùng Simi Valley & Northridge, trong khu shoppinglớn, có 24h Fitness, chợ Albertson và Chase Bank. Cần thợ bột, Dip Powder,Bio-Gel, Gel-X, Tay Chân Nước,  Facial,Waxing, Eyelash Extension, na...

  • September 24, 2023

CẦN THỢ NAIL & DẠY NAIL

North Hills

3F300-922-931-QB    Tiệm đông khách vùng North Hills. Cần thợ TCN, bột. Bảo đảmlương từ $1200 trở lên. Tiệm nhận  dạy làmmóng bột cho ai muốn thành thợ bột chuyên nghiệp. Vừa học nghề vừa có incomecao ổn định. Dạy chuyên...

  • September 24, 2023

CẦN THỢ NAIL

Woodland Hills

8A60-921-925-S Vùng Woodland Hills. Cần thợ nail. L/L: 818-307-6995 

  • September 15, 2023

CẦN GẤP THỢ NAIL

Valencia

8L160-921-930-LB Tiệm vùng Valencia trên đường Lyons.Cần gấp nhiều thợ nail, full/part time, tip cao. Lương từ $1200-$1800/tuần.Nhận bao lương. L/L: 714-883-8991 805-387-8634

  • September 15, 2023

CẦN THỢ NAIL

San Fernando

8Q150-921-930-L Tiệm vùng San Fernando, đông khách.Cần thợ bột, dip, tay chân nước, gel, biết đủ thứ càng tốt. Bao lương$200-$250/ngày tùy theo tay nghề, hơn ăn chia 6/4. Vùng (626) có thể đi chungxe. Call or Text: 818-9...

  • September 15, 2023

CẦN THỢ NAIL

Simi Vallley

7L150-921-930-L Tiệm vùng Simi Vallley. Cần thợ bột, nếu cần sẽ baolương.  Call or Text: 818-428-0301(Cell)

  • September 15, 2023
Top