CẦN THỢ TAY CHÂN NƯỚC

Northridge

5V150-944-953-M Tiệm vùng Northridge, đông khách walk-in, tip hậu. Cần thợ tay chân nướcbiết làm đủ thứ càng tốt, điều kiện dễ dàng. L/L: 818-775-0252 (B) 818-836-9148 (C)

  • February 23, 2024

CẦN THỢ NAIL

Woodland Hills

4P150-944-953-L Tiệm nail vùng Woodland Hills. Cần thợ biết làm đủ thứ hoặc tay chân nướcbiết design càng tốt. Lương từ $1300-$2000 tùy theo tay nghề L/L: 818-614-7013 (Cell) 818-992-5649(Business)

  • February 23, 2024

CẦN THỢ NAIL

Simi Valley

8L150-944-953-L Tiệm vùng Simi Valley. Cần thợ bột và tay chân nước. Nếu cần sẽ baolương.  Call or Text:  818-428-0301 (Cell) 

  • February 23, 2024

CẦN THỢ NAIL

Woodland Hills

5D120-944-953-S Cần thợ tay chân, làm thứ 2, thứ 3, thứ 4, vùng Woodland Hills, trênđường Topaga Canyon và Ventura Blvd.  L/L:  818-340-9996  (W) 818-428-7532(Cell)

  • February 23, 2024

CẦN GẤP THỢ NAIL

North Hollywood, gần fwy 170

8H160-943-952-LB Tiệm vùng North Hollywood, gần fwy 170. Cần thợ giỏi bột, gel-X,  dippingpowder, gel manicure, tay chân nước và waxing. Trả W2, nhận bao lương. Có phòngcho share và đi làm chung với chủ. L/L: 818-644-5137 818-764-3088 

  • February 19, 2024

CẦN GẤP THỢ NAIL

Valencia trên đường Lyons

8L160-943-952-LB Tiệm vùng Valencia trên đường Lyons. Cần gấp nhiều thợ nail, full time,tip cao. Lương từ $1200-$1800/tuần. Nhận bao lương. L/L: 805-387-8634 714-883-8991 

  • February 19, 2024

CẦN THỢ NAIL

Port Ranch, Simi Valley và North Hills

7Y300-943-952-Q Tiệm vùng Port Ranch, Simi Valley và North Hills cần thợbột, tay chân nước, gel X, bio gel. Tiệm đông khách walk in. Chỗ làm thoải mái.Trả W-2. Cần tuyển người dọn dẹp. Text or call Hiệp: 818-736-1880

  • February 19, 2024

CẦN THỢ NAIL

Northridge

8G90-943-946-S Tiệm vùng Northridge. Cần gấp thợ tay chân nước biết wax càng tốt,full/part time,  sẽ bao lương. L/L: 818-926-9615 (C) 818-772-2374 (B)

  • February 19, 2024

CẦN THỢ NAIL

Woodland Hills

7G150-943-952-L Tiệm nail đông khách vùng Woodland Hills, khách sang, tip hậu. Cần thợ tay chân nước và thợ bột. Bao lương từ$1,000 – $1,700/tuần tùy theo kinh nghiệm. Text/Call Kim: 805-603-8312

  • February 19, 2024

CẦN THỢ NAIL

Encino

5D150-943-952-L Tiệm đổi chủ mới vùng Encino. Cần gấp thợ nail full/part time, kinhnghiệm tay chân nước, gel, dipping powder, design, waxing. L/L: 818-855-1719 714-331-8758(Cell)

  • February 19, 2024
Top