CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ

1K60-922-926 Cần người giữ trẻ 1 tuỗi, thứ 2 đếnthứ 6, từ 9 am – 5 pm, phải có xe. L/L: 818-919-4740

  • September 24, 2023

NHÀ HÀNG CẦN NGƯỜI

Northridge

0G150-922-931-L Nhà hàng Việt Nam Saigon Brothersvùng Northridge (góc Reseda & Nordhoff) và Woodland Hills (trên VenturaBlvd & Topanga Canyon). Cần người phụ bếp và người chạy bàn biết tiếng Anh. L/L Kelvin: 818-800-3638...

  • September 24, 2023

CẦN RECEPTIONIST & NGƯỜI DỌN DẸP

Newbury Park/Thousand Oaks

0E120-921-930-M Cần tuyển Receptionist và Người Dọn Dẹp weekdayva2 weekends,khu vực Newbury Park/Thousand Oaks. L/L: 818-571-7887   

  • September 15, 2023

NHÀ HÀNG CẦN NGƯỜI

Northridge

0Z90-919-928-S Nhà hàng vùng Northridge. Cần ngườiphụ bếp, waiter, waitress. L/L: 818-836-2021

  • September 3, 2023

HÃNG TIỆN CẦN NGƯỜI

0R120-919-923-L Shop tiện (Machine shop) cần người chạy máy, không cần kinhnghiệm, không cần tiếng Anh, sẽ training. L/L: 818-554-8199

  • September 3, 2023

CẦN PHỤ BẾP & CHẠY BÀN

Simi Valley

1H150-916-925-L Nhàhàng Việt Nam Bamboo Cafe ở Simi Valley. Cần người chạy bàn biết tiếng Anh vàcần phụ bếp. L/L: 818-626-6192    

  • August 11, 2023

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ

Van Nuys

1K60-916-929 Cần người giữ một bé trai 10 tháng, tới nhà từ 10 am – 3 pm,lương hậu, thành phố Van Nuys. L/L: 818-919-4740

  • August 11, 2023

CẦN RECEPTIONIST

Van Nuys

1H90-913-922-S Văn phòng Nha Khoa ở Van Nuys. Cầnreceptionist, biết tiếng Việt và tiếng Anh thông thạo, full time, có kinhnghiệm càng tốt, không kinh nghiệm sẽ training. L/L: 818-904-0224 818-421-1891 (C)

  • July 21, 2023

NHÀ HÀNG CẦN NGƯỜI

Savory Phở vùng Porter Ranch

0R390-909-944-L SavoryPhở vùng Porter Ranch. Cần nhiều người phụ bếp, chạy bàn. L/LMichael: 818-625-2747

  • June 26, 2023

NHÀ HÀNG CẦN NGƯỜI GẤP !!!

Van Nuys.

0F624-907-958-MB Phở 999 vùng Van Nuys. Cần gấp phụbếp và chạy bàn. L/L: 818-903-0402 818-540-8511

  • June 10, 2023
image
Top