CẦN THỢ NAIL

Northridge
Ngày : January 26, 2024

Mô tả

4D150-940-949-L

Tiệm vùng Northridge, khu sang, đôngkhách, tip hậu. Cần thợ bột, gel, tay chân nước, biết làm đủ thứ càng tốt,full/part time. Bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng. Cần thợ làm Chủ Nhật.

L/L:818-998-2720

Đề cập đến Mõ Nam Cali khi gọi cho người bán để nhận được ưu đãi tốt

 

Viết đánh giá
Ảnh đại diện
admin
Dealer
Live Chat WhatsApp

Gửi tin nhắn

Send Message
Mẹo an toàn cho thỏa thuận
  1. Sử dụng một vị trí an toàn để gặp người bán
  2. Tránh giao dịch tiền mặt
  3. Cẩn thận với những lời đề nghị phi thực tế
Top