CẦN THỢ NAIL

Mission Hills
Ngày : October 29, 2022

Mô tả

5K702-875-900-Q

Tiệm vùng Mission Hills. Cần full/part time thợ bột, tay chân nước, waxing, eyelash extension,

facial. Làm ngày Chủ Nhật càng tốt.

L/L Katherine: 818-300-5061

Đề cập đến Mõ Nam Cali khi gọi cho người bán để nhận được ưu đãi tốt

 

Viết đánh giá
Live Chat WhatsApp

Gửi tin nhắn

Send Message
Mẹo an toàn cho thỏa thuận
  1. Sử dụng một vị trí an toàn để gặp người bán
  2. Tránh giao dịch tiền mặt
  3. Cẩn thận với những lời đề nghị phi thực tế
Top