CẦN THỢ NAIL

Camarillo
Ngày : May 26, 2023

Mô tả

3K150-905-914-L

Tiệmnail vùng Camarillo, khu Mỹ trắng, khách sang, tip cao. Cần thợ bột, tay chânnước, gel, gel X, full/part time, kinh nghiệm hoặc không kinh nghiệm OK, sẽtrain. Ăn chia hoặc bao lương tùy theo khả năng.

L/L:805-460-8063

Đề cập đến Mõ Nam Cali khi gọi cho người bán để nhận được ưu đãi tốt

 

Viết đánh giá
Ảnh đại diện
admin
Dealer
Live Chat WhatsApp

Gửi tin nhắn

Send Message
Mẹo an toàn cho thỏa thuận
  1. Sử dụng một vị trí an toàn để gặp người bán
  2. Tránh giao dịch tiền mặt
  3. Cẩn thận với những lời đề nghị phi thực tế
Top